ÁSZF – LBM HUNGARY

LBM-Hungary

Az LBM-Hungary online és offline oktatási kurzusokat szervez a szolgáltatást felhasználók részére az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint. A felhasználók kizárólag ezen szerződési feltételek szerint jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Elöljáróban fontos tisztázni, hogy az LBM-Hungary NEM oktatási intézmény.

Az LBM-Hungary egy online oktatási platform, ahol a készségeket fejlesztjük. Az LBM-Hungary rövidtávú, online és offline kurzust szervez marketing alapú kihívások megoldása érdekében.

A költségtérítéses kurzus befejezésekor a felhasználó egy igazolást kap annak sikeres befejezésről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltató nem akkreditált oktatási intézmény, és ennek eredményeként a tanúsítványok nem használhatók hivatalos akkreditációra.

Jelen webhely használata során megismerheti a kurzus oktatóját, lehetőség nyílik a kurzusra való jelentkezésre. 16 évesnél fiatalabb személy nem jogosult a Szolgáltatásaink használatára. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződésben használt fogalmak:

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

szolgáltató: LBM-Hungary

felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki az LBM Hungary-től, mint szolgáltatótól a nyújtott szolgáltatást megrendelte;

számlafizető: a felhasználó vagy a díjfizetésre kötelezett, ha nem azonos a felhasználóval;

A szolgáltató adatai

A szolgáltató megnevezése: LBM-Hungary,

székhelye: 2500 Esztergom, dr. Groh József utca 2.

nyilvántartó hatóság: Komárom-Esztergom Törvényszék Cégbírósága,

nyilvántartási száma: 51756613

adószám: 53567354-1-31,

bankszámla: Duna Takarék Bank Zrt. Esztergomi fiók 58600575-15592396-00000000,

telefon: +36 30 3878 697,

e-mail: info@halaszemese.hu

A szolgáltató weboldala: https://www.halaszemese.hu/lbm-hungary

A szolgáltató honlapjának üzemeltetője: LBM-Hungary, Halász Emese

Általános rendelkezések

A weboldalon található, illetve a kurzus során a képzésekben résztvevők számára biztosított minden tartalom a szolgáltató, partnerei, vagy az előadók tulajdonát képezi. Bizonyos tartalmak a felhasználók tulajdonában lehetnek.

„Tartalom”: a szellemi tevékenység körébe tartozó művek, tárgyak, ideértve az irodalmi műveket, szövegeket, előadásokat, beszédeket, számítógépes programokat, mobil programokat és alkalmazásokat, valamint audio- és vizuális műveket (videó tanfolyamok, infografika, hangfelvételek, képek, védjegyek, kereskedelmi megnevezések, logók, hyperlinkek, beleértve azok részeit, információk és minden egyéb, a weboldalunkon közzétett tárgy vagy anyag).

A weboldal tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal használatával Ön vállalja, hogy a weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel.

A szolgáltató által kínált tartalomhoz kizárólag személyes felhasználás céljából férhet hozzá, harmadik fél szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértése nélkül, feltéve, hogy jelen szolgáltatásokat kizárólag jóhiszeműen, a jogszabályok és jelen ÁSZF tiszteletben tartásával használja és veszi igénybe.

A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható jogot biztosítunk az Ön által megrendelt és kifizetett kurzushoz történő hozzáféréshez azzal, hogy Ön nem jogosult a kurzus anyagának, valamint a weboldal tartalmának letöltésére vagy másolására.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

(1) A szolgáltatások igénybevételéhez, a kurzusra történő jelentkezés, illetve a kurzus díjának megfizetése szükséges. Szolgáltató a kurzus díjának megfizetését követően oktat.

(2) A kurzusokra való jelentkezéskor pontos adatokat kell megadnia: név, érvényes e-mail cím, telefonszám.

(3) Felhívjuk a figyelmét, hogy legalább 16 évesnek kell lennie ahhoz, hogy a weboldalunkon ismertetett szolgáltatásainkat igénybe vegye. Ha nem töltötte be a 16. életévét nem hozhat létre személyes fiókot, azonban javasoljuk, hogy a szülei vagy gondviselője segítségével létrehozott személyes fiókon keresztül jelentkezzen az érdeklődési körébe tartozó kurzusainkra. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy annak ellenére hozott létre személyes fiókot, hogy arra a koránál fogva nem jogosult, megszüntetjük a személyes fiókját.

(4) Annak érdekében, hogy részt vehessen a kurzuson, ki kell töltenie a honlapon található űrlapot, személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával. A regisztráció során Ön külön nyilatkozattal hozzájárulását adja a személyes adatai általunk történő gyűjtéséhez, felhasználásához, tárolásához és egyéb módon történő feldolgozásához, melynek célja, hogy Önnek hozzáférést biztosítsunk a kurzusra és kapcsolódó tevékenységekre, amelyre Ön jelentkezik.

(5) Személyes adatai megadása során Ön vállalja a felelősséget, hogy a megadott adatai valósak, pontosak, valamint azokat szükség esetén frissíti (változás). A személyes adatait bármikor javíthatja, frissítheti. A személyes adatok védelméről további információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS

(6) Szolgáltató jogosult a kurzusok meghirdetésére, továbbá a felhasználók részére a kurzusok anyagának bemutatására.

(7) Kurzusra történő jelentkezés esetén felhasználó jogosult a kurzus anyagának megtekintésére az oktató személyén keresztül.

(8) A kurzus megtekintésének joga nem jogosítja fel a felhasználót a kurzus viszonteladására (ideértve a számlainformációk megosztását, vagy a kurzus illegális letöltését és bármilyen megosztását). Jogi szempontból ez azt jelenti, hogy korlátozott, azaz nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt adunk Önnek honlapunkon keresztül azon kurzus és kapcsolódó tartalmak elérésére és megtekintésére, amely részvételi díját megfizette, kizárólag személyes célokra. A kurzus anyagának minden egyéb felhasználása tilos. Felhasználó a kurzus anyagát, vagy annak részét nem sokszorosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, értékesítheti, sugározhatja; nem adhatja bérbe, nem oszthatja meg; nem módosíthatja, adaptálhatja, szerkesztheti, nem hozhat létre származékos műveket.

(9) Amennyiben felhasználó tudomására jut, hogy a kurzushoz való hozzáférés jogos érdeket sért, úgy szolgáltató jogosult a hozzáférés időtartamát megváltoztatni, vagy a kurzushoz való hozzáférés jogát megvonni.

A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSAI

(10) Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett kurzusok átütemezésére, módosítására, esetleges visszavonására a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett.

(11) Szolgáltató az esetleges változásokról a kurzusra jelentkezett felhasználókat egyidejűleg értesíti.

FIZETÉS

(12) Szolgáltató a meghirdetett költségtérítéses kurzus díját a kurzus meghirdetett kezdő időpontját megelőzően közli felhasználóval.

(13) Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában valamennyi kurzus részvételi díja magyar forintban értendő.

(14) Szolgáltató és a fizetési rendszert biztosító partnerei együttműködnek annak érdekében, hogy felhasználó számára – a biztonság megőrzése mellett – a legkényelmesebb fizetési módszereket kínálhassa. Felhasználó köteles a kurzus részvételi díját legkésőbb egy nappal a tanfolyam kezdő napja előtt megfizetni.

Visszatérítések

(15) Szolgáltató vállalja, hogy a kurzus általa történő lemondása esetén a kurzus megfizetett díját a lemondástól számított 10 munkanapon belül visszatéríti felhasználó részére az általa megadott bankszámlára. Ez esetben szükséges, hogy a felhasználó a lemondásról történő értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul adja meg azt a bankszámlaszámot, amelyre az összeg visszautalását kéri. Egyéb kérdésben kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval (info@halaszemese.hu)

(16) Felhasználó jogosult kérni a kurzus díjának visszatérítését, ha nem elégedett a megfizetett kurzus tartalmával. Felhasználó ezen jogát – írásbeli értesítés útján – legkésőbb a kurzus befejeztével (a kurzus napján) gyakorolhatja. Ebben az esetben a visszatérítést, írásbeli értesítéséről való tudomásszerzés napjától számított 10 munkanapon belül teljesítjük az Ön által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés igényléséhez, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval (info@halaszemese.hu).

(17) Fentieken túlmenően szolgáltatónak nem áll módjában a kurzus részvételi díját visszatéríteni.

(18) Azon nem várt esetben, amennyiben felhasználó által elkövetett szerződésszegés vagy jogsértés következtében szolgáltató eláll a kurzus folytatásától, felhasználó díj visszatérítésre nem lesz jogosult.

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDAL ÉS ALKALMAZOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

(19) Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem használja ezt a weboldalt:

olyan tartalom közzététele, feltöltése, e-mailben küldése, továbbítása, megosztása, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételére, amely (a) megosztására nem jogosult, (b) jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható tartalom, (c) sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát, (d) kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, levélszemét, spam, vagy bármilyen egyéb, kereskedelmi célú megkeresés, vagy (e) bármilyen szoftvervírust vagy számítógépes fájlt vagy szoftvert tartalmaz, amely bármilyen számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb tulajdonság megszakítására, megsemmisítésére, megrongálására vagy korlátozására alkalmas,

rágalmazás, zaklatás, visszaélés, fenyegetés vagy mások jogainak megsértése céljából (például a magánélethez való jog megsértése),

e-mail fejlécek (header) hamisítása, vagy azonosító adatok más módon történő manipulálása által a weboldalunkon megjelenített felhasználói tartalmak megosztójának álcázása érdekében,

a weboldalon megjelenített fájl, vagy bármely felhasználó által közzétett tartalom letöltésére, amelyet nem jogosult megjeleníteni, terjeszteni, megosztani,

a weboldalt támogató szerverek vagy hálózatok működésének akadályozására, továbbá a weboldal használatára vonatkozó szabályait, irányelveit sértő módon,

a vonatkozó hazai vagy nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sértő módon,

más felhasználók, előadók vagy partnerek személyes adatai gyűjtésére, tárolására.

(20) Felhasználó tiszteletben tartja szolgáltató érdekeit. Felhasználó köteles a jelen ÁSZF megsértésével szolgáltatónak okozott károkat megtéríteni.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

(21) Szerződő felek kötelesek egymás és a szerződés teljesítése során közreműködő harmadik felek (pl.: előadók) szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartani.

(22) Jelen ÁSZF értelmében „Szellemi tulajdonjogok” különösen: szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, formatervezési mintaoltalmak, szabadalmak, használati mintaoltalmak vagy más hasonló találmányok jogi oltalma, üzleti titok és minden egyéb immateriális javak.

(23) Szolgáltató által meghirdetett kurzus megvásárlása esetén szolgáltató nem kizárólagos és visszavonható engedélyt ad (továbbiakban: licenc) felhasználónak a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mely feljogosítja felhasználót, hogy a kurzust jelen feltételekkel összhangban megtekintse, azonban nem jogosítja fel felhasználót a kurzust magában foglaló szoftver vagy a kurzus tartalmának megvásárlására.

(24) Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, indokolási kötelezettség, előzetes értesítés nélkül visszavonja a licencet és a hozzáférést bármelyik kurzushoz vagy szolgáltatáshoz. Felhasználó a megszüntetést követően is jogosult a már kifizetett kurzus megtekintésére, kivéve, ha felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

(25) A licenc személyes használatra jogosít, azt felhasználó nem ruházhatja át. Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit nem jogosult másnak átengedni.

(26) A weboldalon található és az oktató által közzéadott tartalmak nem másolhatók, átruházhatók, továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra. A weboldalon feltüntetett védjegyek, logók felhasználása csak szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, továbbá a weboldalon található képanyagok (beleértve képeket, szöveget, oldal elrendezést vagy űrlapot) felhasználása és terjesztése csak szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

(27) Felhasználó visszavonhatatlan, átruházható, továbbadható (többszintű átengedés), jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos jogot ad szolgáltatónak az általa a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokba feltöltött tartalmak (ideértve képei, videói, hanganyagai, szövegei, szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzései, közösségi profil adatai, felhasználói profil) tárolására, felhasználására, előadására, reprodukálására, nyilvánosságra hozatalára a szolgáltatás nyújtása és előmozdítása érdekében a jelen ÁSZF-vel összhangban, mely magában foglalja a felhasználó által megadott név használatának jogát, amelyet Ön a megosztott tartalommal kapcsolatban megadott.

(28) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatáson keresztül az Ön által közzétett vagy más felhasználókkal, előadókkal, vagy valamely közösségi média oldalon (ideértve a közösségi média oldalainkat is) megosztott tartalom továbbra is látható lesz ezeken a webhelyeken és más felhasználók megőrizhetik és a folytathatják a tartalom megjelenítését, reprodukálását, megosztását akkor is, ha a tartalmat eltávolította a személyes fiókjából. Az itt átengedett jogok kivételével a tartalommal kapcsolatos valamennyi jog a felhasználót illeti. A felhasználó által közölt tartalmat szolgáltató nem értékesíti.

(29) Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a weboldalon közzétett tartalomhoz fűződő összes jog őt illeti, amennyiben mégsem, úgy ellenőrzi, hogy a tartalom közzétételének napján: (i) a tartalom pontos, és (ii) az által megosztott tartalom használata nem jogsértő, nem okoz kárt senkinek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy fentiek megsértésével okozott károk megtérítésére köteles.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(30) Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az adatátvitel hibamentes legyen, azonban ez az internet jellegéből fakadóan nem garantálható. Az ebből fakadó késedelemért, vagy kötelezettségek késedelmes teljesítéséért – ha a késedelem vagy mulasztás szolgáltatón kívül álló okból történik – szolgáltató felelősséget nem vállal. Ez a „kimentési ok” nem érinti felhasználó azon jogát, hogy ésszerű időn belül a szolgáltatást elérje, vagy a részvételi díj visszatérítését kérje, amennyiben a szolgáltató ésszerű időn belül a szolgáltatás nyújtására rajta kívül álló ok miatt nem képes.

(31) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés időtartamát, ideértve azt az időtartamot is, ameddig a szolgáltatás valamely kurzust vagy tartalmat elérhetővé tesz, szolgáltató korlátozhatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás által karbantartott vagy feltöltött adatok vagy egyéb tartalmak törléséért vagy tárolásáért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait (vagy annak bármely részét) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa – felhasználó egyidejű értesítése mellett – jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint felelőssége kizárásával.

(32) Szolgáltató kijelenti, hogy a közzétett kurzus tartalmát sem jogi, sem egyéb szempontból nem tekinti át és nem szerkeszti. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy nem gyakorol szerkesztői ellenőrzést a weboldalon elérhető kurzus felett, és mint ilyen, semmilyen módon nem garantálja a kurzusok megbízhatóságát, érvényességét, pontosságát vagy valódiságát. Szolgáltató nem bíz meg és nem foglalkoztat előadókat, nem vállal felelősséget az előadók és a kurzus hallgatói közötti vitákért. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, vagy károkért, amelyek az előadók vagy a felhasználók magatartásából adódhatnak, vagy azzal kapcsolatosak. Szolgáltató kizárja mind büntetőjogi, mind polgári jogi felelősségét a felhasználót ért – a weboldal nem megfelelő használatából eredő – károkért.

(33) Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalán megjelenő linkekhez kapcsolódó más webhelyek tartalmáért.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

(34) Mentesül a szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

a felhasználó a szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz,

külső, elháríthatatlan ok miatt.

A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(35) A szerződő felek kötelesek a Ptk. szerint jogaikat jóhiszeműen gyakorolni.

(36) A szerződő felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

(37) A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelyek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

(38) A felhasználó jogosult megtiltani, hogy a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a szolgáltató bárkinek ingyen vagy díjazás fejében rendelkezésre bocsássa. A felhasználó jogosult megkövetelni a szolgáltatótól, hogy a tudomására jutott adatait szigorúan bizalmasan, a személyiségi jogok sérelme nélkül kezelje.

(39) A felhasználó jogosult a szolgáltatónál lévő adataiba, irataiba, a róla készült nyilvántartásba, a részére készült számlák másolatába előzetesen, írásban benyújtott igény alapján betekinteni.

(40) A szolgáltató jogosult az felhasználónak a szerződésben közölt adatait nyilvántartani.

(41) A szolgáltató a szolgáltatás során tudomására jutott adatokat tényeket és információkat köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen harmadik fél tudomására nem hozhatja. Kivételt képez ez alól a törvénybe felhatalmazott szervek részére történő kötelező információközlés.

(42) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges más szolgáltatókkal (pl. más internet szolgáltatók) a szolgáltatást akadályozó felmerült hibák, üzemzavar elhárítása érdekében köteles minden tőle telhetőt megtenni, velük együttműködni.

ALKALMAZANDÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

(43) Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

(44) Amennyiben felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében szerződő felek az illetékes bírósághoz fordulnak.

Jelen ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat, valamint az Adatkezelési tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat hatályos verziója hozzáférhető a https://www.halaszemese.hu/lbm-hungary weblapon.

Hatályos: 2021. szeptember 20. napjától visszavonásig

LBM-Hungary

0
    0
    Kosár
    Üres a kosaradVissza a Shopba